Programul Operațional Competitivitate (POC 2014 – 2020)

Acest program susține creșterea inteligentă, promovarea economiei prin cunoaștere și inovare și prin investiții dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și sporirea calității și a accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor.

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Tipuri de proiecte finanțate:

  • Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;
  • Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Aceste proiecte se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii centrate pe domeniul TIC sau microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii/consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 3.240.000 lei, pentru dezvoltarea de produse/ servicii / aplicații TIC inovatoare prin:

  • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
  • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
  • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
  • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale

Solicită consultanță!

Completează formularul de mai jos pentru a te bucura de toate beneficiile colaborării noastre – consultanță gratuită, sfaturi și idei de afaceri, întocmirea dosarelor, asistență specializată în obținerea de fonduri nerambursabile și multe altele.