Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014 – 2020)

Acest program susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea unor obiective clare: restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole, gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

1. SUB‐MĂSURA 6.4: Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non‐agricole

Micro‐întreprinderi şi întreprinderi non‐agricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural pot obtine pana la 200.000 euro finantare nerambursabila pentru urmatoarele investitii:

Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non‐agricole:

 • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
 • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente
 • Fabricare produse electrice, electronice
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc)

Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc)

Investitii legate de furnizarea de servicii:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare
 • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
 • Servicii de consultanta, contabilitate, audit
 • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
 • Servicii tehnice, administrative, etc

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati de agrement

Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii

2. SUB-MĂSURA 4.1: Investiții în exploatații agricole

Fermierii, definiti ca persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, pot obtine finantare pentru urmatoarele investitii:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol etc.)
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:
  • Autocisterne
  • Autoizoterme
  • Autorulotele alimentare
  • Rulotele alimentare
  • Mijloace de transport animale/ păsări/ albine
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Solicită consultanță!

Completează formularul de mai jos pentru a te bucura de toate beneficiile colaborării noastre – consultanță gratuită, sfaturi și idei de afaceri, întocmirea dosarelor, asistență specializată în obținerea de fonduri nerambursabile și multe altele.