Consultanță achiziții publice

Achizițiile publice reprezintă un punct sensibil și foarte important în derularea oricărui proiect de investiții. Datorită complexității legislației și cerințelor riguroase ale autorităților, noi acordăm o atenție deosebită acestui domeniu.

În urma celor 7 ani de activitate în domeniul achizițiilor publice, experții noștri oferă suport în vederea derulării procedurilor de achiziții atât pentru persoane juridice, cât și pentru instituții publice.

Serviciile de consultanță achiziții publice includ:

  • Asigurarea consultanței de specialitate în vederea demarării și ulterior derulării procedurii de achiziție publică în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006 actualizate și a celorlalte norme legale aplicabile în materie
  • Asigurarea consultanței în vederea stabilirii cerințelor de calificare și a criteriilor de atribuire aferente procedurii de achiziție publice
  • Întocmirea documentației de atribuire, conform procedurii aplicate
  • Consultanță în elaborarea răspunsurilor la clarificări
  • Consultanță în vederea evaluării ofertelor, atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic
  • Consultanță în vederea semnării contractului de furnizare cu câștigătorul

Solicită consultanță!

Completează formularul de mai jos pentru a te bucura de toate beneficiile colaborării noastre – consultanță gratuită, sfaturi și idei de afaceri, întocmirea dosarelor, asistență specializată în obținerea de fonduri nerambursabile și multe altele.