Soluții de finanțare – POCA 2014 – 2020

Acest program are ca prinicpal scop consolidarea capacității instituționale din administrația publică și creșterea eficienței acesteia contribuind astfel la crearea unei administrații publice moderne menită sa faciliteze dezvoltarea țării din punct de vedere socio-economic.

Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul Specific 2.2 – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivele specifice vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

  • OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
  • OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
  • OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Solicită consultanță!

Completează formularul de mai jos pentru a te bucura de toate beneficiile colaborării noastre – consultanță gratuită, sfaturi și idei de afaceri, întocmirea dosarelor, asistență specializată în obținerea de fonduri nerambursabile și multe altele.