Soluții de finanțare – POCU 2014 – 2020

Acest program are ca principal scop stimularea creșterii economice stabilind prioritățile de investiții precum și obiectivele și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, valorizând capitalul uman ca o resursă pentru dezvoltarea în viitor.

Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”

Apel: Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri

Obiective specifice:

  • Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile.
  • Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Rezultate așteptate prin sprijinul financiar acordat în cadrul cererii de propuneri de proiecte sunt:

  • tineri NEETs cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO şi cu rezidența în regiunile eligibile, care au dobândit un loc de muncă urmare a sprijinului primit
  • tineri NEETs cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO şi cu rezidența în regiunile eligibile, care și-au îmbunătățit competențele/ care și-au validat competențele dobândite în sistem non-formal și informal urmare a sprijinului primit

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 50.000 de Euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este de:

  • 50 % pentru costurile eligibile asociate ajutorului stat pentru recrutarea lucrătorilor defavorizați.
  • 40% pentru costurile eligibile asociate ajutorului stat pentru formarea lucrătorilor defavorizați. Acest procent se reduce cu 10 puncte procentuale (ajungând la 30%) dacă ajutorul este acordat unor întreprinderi mici sau mijlocii.

Grupul țintă este format din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM/AJOFM) cu rezidența în regiunile eligibile: Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia.

Solicitanții eligibili sunt întreprinderi constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Întreprinderile pot aplica în parteneriat cu furnizori autorizați de servicii de formare și/sau furnizori de servicii de informare și consiliere acreditați în condițiile legii.

Activitățile eligibile vizează dezvoltarea și furnizarea unor pachete integrate personalizate pentru tinerii NEETs.

Întreprinderile care solicită finanțare vor trebui să asigure obligatoriu pentru tinerii NEETs consiliere și una din măsurile:

  • Ucenicie la locul de muncă
  • Stagii pentru absolvenții de învățământ superior
  • Angajare pe locuri de muncă nou create

Aceste măsuri obligatorii pot fi completate cu alte măsuri adresate tinerilor NEETs, precum: formare profesională și/sau evaluarea și certificarea competențelor dobândite de tineri în context informal sau non-formal.

Solicită consultanță!

Completează formularul de mai jos pentru a te bucura de toate beneficiile colaborării noastre – consultanță gratuită, sfaturi și idei de afaceri, întocmirea dosarelor, asistență specializată în obținerea de fonduri nerambursabile și multe altele.