Instituții publice

Cu soluții optime și obiective bine definite, insituțiile publice pot beneficia cu succes de finanțare nerambursabilă dedicată sectorului public pentru o dezvoltare armonioasă și plină de inovație.

Evolva Trend Consultant

Ministerul pentru Societatea Informațională

Dezvoltarea interoperabilității bazelor de date destinate IMM-urilor
650.000,00 €, POS CCE – Operațiunea 322

Evolva Trend Consultant

Asociația Societatea de Salvare București

Asigurarea accesului la broadband și la serviciile conexe în cadrul Societății de Salvare București
20.500,00 €, POS CCE – Operațiunea 311

Evolva Trend Consultant

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice

900.000,00 €

Evolva Trend Consultant

Agenția Natională de Administrare Fiscală

Implementarea politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European
2.650.000,00 €, PODCA – DMI 11

Evolva Trend Consultant

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Piteşti

Pasaj rutier Podul Viilor din Municipiul Pitești
7.100.000,00 €, POR – DMI 11

Evolva Trend Consultant

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Piteşti

Modernizare străzi
3.400.000,00 €, POR-DMI 11

Evolva Trend Consultant

Primăria Comunei Florești, jud Prahova

Proiect integrat: drum, apă, canalizare, cămin cultural
2.500.000,00 €, FEADR – Măsura 322

Evolva Trend Consultant

Primăria Comunei Băsești, jud Maramureș

Proiect integrat: drum, apă, canalizare, cămin cultural
2.500.000,00 €, FEADR – Masura 322

Evolva Trend Consultant

Primăria Gorgota, jud Prahova

Proiect integrat: drum, apă, canalizare, cămin cultural
2.500.000,00 €, FEADR – Masura 322

Evolva Trend Consultant

Primăria Dumbrăvești, jud Prahova

Modernizare drumuri de exploatare agricolă
1.000.000,00 €, FEADR – Masura 125

Evolva Trend Consultant

Primăria Orașului Turceni, jud. Gorj

Modernizare drumuri de exploatare agricolă
1.000.000,00 €, FEADR – Măsura 125

Evolva Trend Consultant

Primăria Comunei Puchenii Mari, jud. Prahova

Modernizare drumuri de exploatare agricolă
1.000.000,00 €, FEADR – Masura 125

Evolva Trend Consultant

Primăria Orașului Fierbinți-Târg, jud Ialomița

Modernizare drumuri de exploatare agricolă
1.000.000,00 €, FEADR – Masura 125

Evolva Trend Consultant

Consiliul Concurenței

Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administrației centrale pentru asigurarea monitorizării mediului concurențial
1.300.000,00 €, POS CCE – Operatiunea 322

Evolva Trend Consultant

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Îmbunătăţirea procesului de formare continuă şi promovarea educaţiei de securitate la nivel naţional, prin implementarea unui sistem e-learning în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
590.000,00 €, POS CCE – Operațiunea 323

Evolva Trend Consultant

Dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetățenilor români imigranți

900.000,00 €, PODCA – DMI 22

Evolva Trend Consultant

Unitatea administrativ – teritorială Orașul Lehliu-Gară

Modernizare a ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu-Gară
1.700.000,00 €, POR-DMI 31

Evolva Trend Consultant

Unitatea administrativ-teritorială Muncipiul Ploieşti

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare-etapa II: Intersecția Republicii – Bucla Vest
14.100.000,00 €, POR-DMI 11

Evolva Trend Consultant

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Lehliu-Gară

Modernizare a ambulatoriului integrat al Spitalului orășenesc Lehliu-Gară
1.700.000,00 €, POR -DMI 31

Evolva Trend Consultant

Primăria Comunei Puchenii Mari, jud. Prahova

Proiect integrat: drum, apă, canalizare, cămin cultural
2.500.000,00 €, FEADR – Măsura 322

Evolva Trend Consultant

Primăria Comunei Boldu, jud Buzău

Proiect integrat: drum, apă, canalizare, cămin cultural
2.500.000,00 €, FEADR – Măsura 322

Evolva Trend Consultant

Consiliul Județean Vrancea

Implementarea de soluții informatice integrate – Registrul Agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Nord-Est
1.240.000,00 €, POSCCE – Masura 321

Analize cost – beneficiu

Evolva Trend Consultant

Primăria Orașului Ghimbav, jud.Brașov

Studiu de oportunitate privind identificarea surselor de finanțare pentru problemele sociale din orașul Ghimbav

Evolva Trend Consultant

Comuna Blejoi, jud. Prahova

Întocmire analiză cost-beneficiu pentru proiectul “Modernizare drum sat Ploieștori – Cartier Albert”, Comuna Blejoi, jud Prahova

Evolva Trend Consultant

Comuna Poiana Câmpina, jud Prahova

Intocmire analiză cost-beneficiu pentru proiectul „Extinderea rețelei de apă”

Evolva Trend Consultant

Comuna Ștefești, jud Prahova

Întocmire analiză cost-beneficiu pentru proiectul „Construire trotuare în satele Ștefești și Scurtești, județul Prahova”

Evolva Trend Consultant

Consiliul Județean Prahova

Întocmire analiză cost-beneficiu pentru proiectul „Amenajare intersecție giratorie intre DJ 100D, județul Prahova”

Evolva Trend Consultant

Consiliul Județean Prahova

Întocmire analiză cost-beneficiu pentru proiectul „Construire pod pe DJ100N, Drajna, județul Prahova”

Evolva Trend Consultant

Comuna Păcureți, jud. Prahova

Întocmire analiză cost-beneficiu pentru proiectul „Reabilitare alimentare cu apă in comuna Păcureți, județul Prahova”

Evolva Trend Consultant

Consiliul Local Baru, jud. Hunedoara

Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural, realizarea rețelei de canalizare și amenajarea străzilor din localitate

Solicită consultanță!

Completează formularul de mai jos pentru a te bucura de toate beneficiile colaborării noastre – consultanță gratuită, sfaturi și idei de afaceri, întocmirea dosarelor, asistență specializată în obținerea de fonduri nerambursabile și multe altele.